Dầu truyền nhiệt tổng hợp Total Seriola AB

Total Seriola AB là dầu truyền nhiệt tổng hợp Alkybenzen giúp hệ thống lò dầu đượng sạch hơn, và thời gian thay dầu lâu hơn.

Call Now ButtonGỌI TƯ VẤN MS HƯƠNG